Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Noc Muzeów w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2018

ZARZĄD POWIATU W MRĄGOWIE 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450z późń. zm.) i Uchwały Nr XXXIX/231/2017 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21 listopada 2017r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Mrągowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” oraz Uchwały Nr XLI/240/2017 Rady Powiatu Mrągowskiego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu mrągowskiego na rok 2018 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2018.

24 maja 2018

Zarząd Powiatu


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Powiatu Mrągowskiego w roku 2018

Spotkanie w ramach RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020

Budowa ścieżki rowerowej w ciagu drogi nr 1773N na odcinku Krutyń - Krutyński Piecek - Etap I- postępowanie przetargowe

Noc Muzeów

Przejdź do - Noc Muzeów

Dzisiaj o godz. 20.00 spotykamy się w Starostwie w ramach Nocy Muzeów. Będą tortury ! ! ! Odważni mile widziani

18 maja 2018

Tekst i zdjęcia Jolanta Puchalska-Olszewska


Czytaj więcej o: Noc Muzeów

Dzień Ziemi

 

https://www.youtube.com/watch?v=DbfM6mUM9sg

18 maja 2018


Czytaj więcej o: Dzień Ziemi

Zmiana wzoru wniosku o odszkodowania za wyrządzone szkody przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.

W związku z wejściem w życie w dniu 30 kwietnia 2018r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte  ochroną  gatunkową  (Dz.U. z 2018r. poz.645)  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Olsztynie  informuje,  że zmianie uległy wzory wniosków  o odszkodowania za wyrządzone szkody.

16 maja 2018


Czytaj więcej o: Zmiana wzoru wniosku o odszkodowania za wyrządzone szkody przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.

Spotkanie dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

Przejdź do - Spotkanie dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

Starosta Mrągowski Antoni Karaś zapraszam na Spotkanie z Wicemarszałkinią Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panią Wiolettą Śląską - Zyśk, dotyczące możliwości uzyskania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

14 maja 2018r. (poniedziałek) godz. 10.oo sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Mrągowie (sala nr 1)

 

11 maja 2018

Jolanta Puchalska-Olszewska


Czytaj więcej o: Spotkanie dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury

Międzynarodowy Dzień Strażaka

Przejdź do - Międzynarodowy Dzień Strażaka

Msza święta w intencji Strażaków i Ich Rodzin odprawiona w kościele Parafii św. Rafała Kalinowskiego w Mrągowie, dnia 04 maja 2018r. rozpoczęła Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.

10 maja 2018

Tekst i zdjęcia Jolanta Puchalska-Olszewska


Czytaj więcej o: Międzynarodowy Dzień Strażaka

Jubileusz 200-lecia Powiatu Mrągowskiego

Przejdź do - Jubileusz 200-lecia Powiatu Mrągowskiego
  • 18 maja br. "Noc Muzeów", poznajemy niedostępne kąty Starostwa Powiatowego w Mrągowie z Panem Robertem Wróblem
  • 30 czerwca br. Uroczysta Sesja Rady Powiatu w Mrągowie
  • 01 lipca br. Część oficjalna i artystyczna
    (szczegóły przed wydarzeniami)

10 maja 2018

Jolanta Puchalska-Olszewska


Czytaj więcej o: Jubileusz 200-lecia Powiatu Mrągowskiego