Remont boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 stycznia 2018

W dniu 22 grudnia 2017 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Pana Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa oraz Pana Mirona Sycza  Wicemarszałka a Powiatem Mrągowskim reprezentowanym przez Pana Antoniego Karasia Starostę Mrągowskiego oraz Panią Magdalenę Lewkowicz Wicestarostę przy kontrasygnacie Pana Stanisława Woźniczaka Skarbnika Powiatu o dofinansowanie projektu „Wykonanie remontu boiska wielofunkcyjnego na działce nr 5-30/2 m. Mrągowo wraz z zapewnieniem komunikacji dla osób niepełnosprawnych przy I Liceum Ogólnokształcącym w Mrągowie”

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 001 167,16 zł

Wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 937 276,43 zł

Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi 768 566,67 zł  (82% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie