Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, położonej w miejscowości Prawdowo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2018

KANCLERZ POLSKEJ AKADEMII NAUK ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości, położonej w miejscowości Prawdowo, gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OL1M/00023497/8, to jest działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 20/1, 20/2, 22/2, 22/3 o łącznej powierzchni 30,8000 ha, z obrębu 0013 Prawdowo.

 

Cena wywoławcza:     4.000.000,00 PLN
Wysokość wadium:       400.000,00 PLN
Minimalne postąpienie    40.000,00 PLN

Data Przetargu: 22 lutego 2018 roku, godzina 10:00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk pod adresem: https://nieruchomosci.pan.pl/aktualne-sprzedaze/38-dziecmierowo-ul-dworcowa-nieruchomosc-niezabudowana

Autor: p.o. Dyrektora Biura Organizacyjno-Majątkowego PAN - M. Filipek-Lejman