Informacja o wszczęciu postępowań przetargowych - dofinansowanie z PROW/ LGD

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2017

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie wszczyna postępowania przetargowe dla robót budowlanych, które zostały dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
 
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1749N Muntowo - Kosewo – Etap I

 

Autor: Anna Zyśk