Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie - JESTEŚMY ZAWODOWCAMI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 stycznia 2017

Projekt Jesteśmy Zawodowcami realizowany przez Firmę Nu Media Elżbieta Jażdżewska w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie skierowany jest do uczniów klas III i IV technikum , klas III szkoły zawodowej oraz nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie i Mrągowskiego Centrum Kształcenia.*


Projekt Jestesmy Zawodowcami

 

Projekt obejmuje wyposażenie w dodatkowe umiejętności miękkie, umiejętności zawodowe i umiejętności praktyczne 32 uczniów oraz wyposażenie w kompetencje zawodowe i umiejętności praktyczne 7 nauczycieli. Celem projektu jest dostosowanie umiejętności uczniów i nauczycieli ZDZ oraz MCK do potrzeb pracodawców z powiatu mrągowskiego.

Dla uczniów projekt obejmuje:

 • Przygotowanie Indywidualnej Diagnozy Wieloprofilowej zasobów i deficytów ucznia,
 • Wyposażenie w dodatkowe kompetencje miękkie ( kurs asertywna i efektowna komunikacja w pracy zespołowej , radzenie ze stresem, zarządzenie sobą w czasie oraz efektywna organizacja pracy),
 • materiały dydaktyczne na kurs MIG/MAG,
 • kurs i egzamin MIG/MAG w specjalnie doposażonych z projektu salach MCK,
 • materiały dydaktyczne na kursy specjalistyczne,
 • kurs i egzamin operatora wózków widłowych,
 • kurs i egzamin - prawo jazdy kat. B,
 • kurs i egzamin - prawo jazdy kat. B+E,
 • kurs i egzamin operator koparko – ładowarki,
 • kurs i egzamin operator HDS,
 • kurs i egzamin diagnostyki z wykorzystaniem KTS i oscyloskopu,
 • kurs i egzamin obsługi programu EdgeCAM,
 • staże i stypendia stażowe u pracodawców w doposażonych z projektu stanowiskach pracy.

Dla nauczycieli projekt obejmuje:

 • kurs spawalnik międzynarodowy,
 • kurs spawacz metodą MIG/MAG,
 • kurs diagnosty samochodowego,
 • kurs diagnosty z wykorzystaniem testera KTS i oscyloskopu,
 • kurs obsługi programu EdgeCAM,
 • staże i praktyki nauczycielskie,
 • ubrania robocze.

Ponadto gwarantujemy niecodzienną metodę prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, czyniąc naukę bardziej urozmaiconą i przyjemną.

*Projekt dotyczy uczniów klas III i IV technikum oraz III klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilach technicznych

Projekt realizowany jest od 01 lutego 2017 do 30.09. 2018 roku. W lutym 2018 roku odbędzie się rekrutacja I grupy uczniów ( 16 osób) i 7 nauczycieli. W październiku 2017 odbędzie się rekrutacja II grupy uczniów. Projekt realizowany będzie zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Główny cel projektu: Celem projektu jest dostosowanie umiejętności 32 uczniów i 7 nauczycieli ZSZ oraz MCK do potrzeb pracodawców z powiatu mrągowskiego. Projekt realizowany jest od 01.02.2017 roku do 30.09. 2018 roku

Wartość projektu: 827 261,25 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 744 217,25 zł

Wszystkie informacje i dokumenty wymagane do udziału w projekcie dostępne są na stronie: www.projekt-numediapoland.pl

W Plikach do pobrania (poniżej) dostępne są:

 1. Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji uczniów do projektu "Jesteśmy Zawodowcami" - Nabór nr 1,
 2. Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji nauczycieli do projektu "Jesteśmy Zawodowcami".

Biuro projektu :
Nu Media Elżbieta Jażdżewska 10-502 Olsztyn, ul. Kościuszki 12/2
Koordynator Projektu :
Dariusz Naworski tel. 510 069 388 /e-mail: naworski5@wp.pl
Koordynator szkolny:
Waldemar Cybul, tel. 604 276 482

Autor: Marek Szmigiel