APEL WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO MARIANA PODZIEWSKIEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2015

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I TWOICH NAJBLIŻSZYCH!

 

Pamiętaj!

 

  • Na początku sezonu grzewczego należy sprawdzić stan techniczny wszelkiego rodzaju urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń lub wody, a przede wszystkim urządzeń gazowych. Należy dokonywać okresowych przeglądów komina.
  • Należy zapewnić dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w tym szczególnie do kotłowni oraz do łazienek, kuchni i innych pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia opalane paliwem gazowym.
  • Należy sprawdzić drożność instalacji wentylacyjnej oraz stan przewodów odprowadzających spaliny. Nie należy zatykać otworów wentylacyjnych i napływowych powietrza, kratek wentylacyjnych i otworów w drzwiach.
  • Nie należy ogrzewać pomieszczeń mieszkalnych kuchenkami gazowymi.
  • Niesprawne i nieprawidłowo działające urządzenia należy wymienić.  Wymiana bądź naprawa powinna być dokonywana wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
  • Jeśli masz szczelne okna, niebezpieczeństwo związane z niewłaściwą wentylacją jest szczególnie groźne.
  • Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości zwróć się natychmiast do właściciela bądź zarządcy budynku – to on jest odpowiedzialny za jego bezpieczne użytkowanie.
  • Możesz zamontować czujnik tlenku węgla w pomieszczeniach, których użytkowane są urządzenia gazowe służące do podgrzewania wody i/lub ogrzewania pomieszczeń.

 

Nie lekceważ zagrożenia!

 

Autor: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego