Biała Wstążka - Kampania 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2021

„16 Dni Bez Przemocy”

25 listopada 2021 roku – 10 grudnia 2021 roku.

Pamiętajmy o tych, których warunki izolacji społecznej narażają na doświadczanie przemocy w czerech ścianach bardziej niż kiedykolwiek. Przypominamy jak ważne jest reagowanie na przypadki przemocy, których jesteśmy świadkami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie jak co roku włącza się do Kampanii. Tegoroczna Kampania z uwagi na obecną sytuację spowodowaną występowaniem koronawirusa na terenie kraju, będzie prowadzona przede wszystkim za pośrednictwem Internetu.

Na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie www.pcpr.powiat.mragowo.pl, na stronie www.bip.pcpr.powiat.mragowo.pl i na stronie facebookowej pcpr Mrągowo oraz na stronie Starostwa Powiatowego  www.starostwo.powiat.mragowo.pl  będą zamieszczane informacje dotyczące podejmowanych przez Powiatowe Centrum działań w tegorocznej Kampanii Biała Wstążka oraz Kampanii „16 Dni Bez Przemocy”

W dniach trwania Kampanii tj. 25 listopada do 10 grudnia bieżącego roku, dostępny będzie telefon konsultacyjno – informacyjny 89 743 33 64, w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, tj.: poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Co to jest kampania  biała wstążka ?

Kampania BIAŁA WSTĄŻKA to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ jak tłumaczył -  to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Kampania została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tys. mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji. 

Dlaczego biała wstążka?

Kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że: „my mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. 

Po co nosić białą wstążkę?

Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Przyjęcie i noszenie podczas kampanii przez mężczyzn BIAŁEJ WSTĄŻKI pokazuje, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy.  

Autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Biała Wstążka

    Biała Wstążka