61. rocznica utworzenia Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 października 2021

herb 

 

Szanowny Pan                                                  

ppłk Wojciech Choiński                                          

Komendant Wojskowego Ośrodka                    

Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie       

 

 

         Z okazji 61. rocznicy utworzenia Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie pragniemy przekazać serdeczne gratulacje oraz wyrazy podziękowania za niezwykle owocną współpracę z samorządem powiatu mrągowskiego.

         Od ponad sześćdziesięciu lat istnienia Ośrodka w Mrągowie odbywają się tu szkolenia personelu  latającego. Jednostka stanowi także ogromne wsparcie psychologiczne dla żołnierzy powracających z misji poza granicami kraju.                              

         Nie do przecenienia jest wymierny wkład Wojskowego Ośrodka  Szkoleniowo - Kondycyjnego w Mrągowie w budowaniu świadomości patriotycznej młodzieży mrągowskich szkół ponadpodstawowych. Prowadzona współpraca  umożliwia uczniom  pragnącym związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi  poznać specyfikę  działalności  struktur  Wojska  Polskiego.

         Dziękując raz jeszcze, prosimy o przyjęcie najlepszych życzeń - zdrowia, optymizmu, satysfakcji z wykonywanych obowiązków służbowych, a także realizacji wielu projektów przyczyniających się do utrzymania dotychczasowej renomy Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie.

 

Z poważaniem

 

 Przewodniczący Rady Powiatu                     Wicestarosta                             Starosta Mrągowski

              Roman Rapkowski                        Sławomir Prusaczyk                Barbara Kuźmicka-Rogala