Zapytanie ofertowe na „Usunięcie rozbieżności w powierzchniach działek pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a ewidencyjną mapą numeryczną oraz uzupełnienie budynków w mapie numerycznej"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2021

  1. Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że dnia 25.03.2021 r. została przeprowadzona procedura rozeznania rynku celem udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.0000 zł netto o nazwie : „Usunięcie rozbieżności w powierzchniach działek pomiędzy ewidencją gruntów i budynków a ewidencyjną mapą numeryczną oraz uzupełnienie budynków w mapie numerycznej”.

  2. W wyniku rozeznania rynku, dnia 09.04.2021 r., zostało udzielone zamówienie publiczne w formie Zamówienia (*)/ Umowy (*)o wartości 46.740,00 zł brutto dla Wykonawcy działającego pod nazwą:

    Geodeta Uprawniony Grzegorz Maślij,
    11-532 Wilkasy ul. Spacerowa 7.

Autor: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami