Konkurs plastyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2021

herb

Konkurs plastyczny

grafika

Starostwo Powiatowe w Mrągowie ogłasza konkurs plastyczny
pt: „ Portret ptaka żyjącego w środowisku naturalnym”.

W konkursie mogą brać udział
dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych
i ponadgimnazjalnych mających swoje siedziby na terenie Powiatu Mrągowskiego. 
Prace należy wykonać w formacie A4 wybranymi przez siebie technikami
np: rysowanie, wyklejanie, malowanie, zastosowanie materiałów naturalnych np. kamyki gałązki suszone rośliny itp.

Prace należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Mrągowie w terminie do dnia 08.11.2021 r.   

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu plastycznego
pt: „ Portret ptaka żyjącego w środowisku naturalnym” 
prosimy o skontaktowanie się z Wydziałem Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
w Starostwie Powiatowym w Mrągowie
(osoba do kontaktu Katarzyna Kaczyńska tel. 89-741-01-59).

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Autor: Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa