Zaproszenie na spotkania dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 sierpnia 2015

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie obowiązywała do roku 2020. Jest to dokument regulujący sprawy związane z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Dokument ten będzie dotyczył m.in. takich spraw jak rodzaje projektów do dofinansowania oraz kryteria wyboru projektów do dofinansowania.

Spotkania posłużą m.in. do analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także do wskazania celów, które ma realizować nowa strategia rozwoju.

Planowany czas każdego spotkania to 2 godziny. W każdej gminie spotkania będą miały podobny charakter.

Prosimy o udział w spotkaniach oraz pomoc w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju, z której korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy obszaru LGD Mazurskie Morze.

Zachęcamy również do wypełnienia, załączonej do zaproszenia, ankiety badawczej i przekazanie jej do Biura LGD tradycyjną pocztą lub drogą elektroniczną (biuro@lgd.mazurskiemorze.pl), albo zabranie jej ze sobą na spotkanie informacyjno-konsultacyjne.

Spotkania odbywać się będą według załączonego harmonogramu.

 

 

Autor: Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Lokalna Grupa Działania

    Lokalna Grupa Działania