OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie prowadzi nabór osób chętnych do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie w terminie od 27 września do 22 grudnia 2021 roku.

Jeżeli jesteś pełnoletnią osobą (kobietą lub mężczyzną), jeśli nie radzisz sobie z kontrolowaniem i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujesz agresję wobec swoich bliskich, dołącz do grupy uczestników.

Nie ponosisz żadnych kosztów, udział w programie jest bezpłatny, zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych przez specjalistę z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego będzie odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego (używanie środków dezynfekcyjnych, maseczek i rękawic, zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami programu).

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Bożena Kulikowska - osobiście w PCPR ul. Warszawska 53 lub telefonicznie (89) 743 33 63, (89) 743 33 64.

Autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie