„Aktywny Samorząd”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 sierpnia 2015

 

Logo PFRON (źródło:www.pfron.org.pl) Powiat Mrągowski realizuje kolejny rok program PFRON „Aktywny Samorząd”. Jego bezpośrednim realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.Celem programu jest ograniczeniebarier osób niepełnosprawnych w dostępie do życia społecznego, zawodowego oraz edukacji.

Program obejmuje:

Moduł I

 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.
   

Wnioski dotyczące dofinansowań m.in. do specjalistycznego sprzętu elektronicznego, utrzymania sprawności technicznej posiadanych wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym oraz pozostałych zadań w ramach Modułu I przyjmowane są do 31 sierpnia 2015r.

 

Moduł II

 • pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium, lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Wnioski dotyczące dofinansowania kosztów nauki w semestrze zimowym w roku szkolnym/akademickim 2015 przyjmowane będą do 10 października 2015r.

 

Wnioski dotyczące dofinansowań m.in. do specjalistycznego sprzętu elektronicznego, utrzymania sprawności technicznej posiadanych wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym oraz pozostałych zadań w ramach Modułu I przyjmowane są do 31 sierpnia 2015r.

 

Wnioski przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie na ul. Warszawskiej 53. Formularze wniosków dostępne są w PCPR oraz w zakładce DRUKI DO POBRANIA na stronie internetowej PCPR. Szczegółowe informacje dotyczące programu udzielane są telefonicznie (89) 743 33 60 oraz dostępne są na stronach internetowych: www.pcpr.powiat.mragowo.pl oraz www.pfron.org.pl.

 

W I półroczu 2015r. z pomocy w ramach programu skorzystało 51 osób i wypłacono dofinansowanie na kwotę 120.161,- zł.

 

 

Autor: PCPR w Mrągowie