INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 sierpnia 2020

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert cenowych na dostawę i wyposażenie miejsc kwarantanny z dnia 10.08.2020 r. w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

Zamawiający, tj.:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

 

informuje, iż w  postępowaniu prowadzonym w formie zaproszenia do składania ofert cenowych na dostawę i wyposażenie miejsc kwarantanny (tj. mebli) w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”  wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

DRZEWIARZ BIS Spółka z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46A

87 – 600 Lipno

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert. Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium: cena brutto - 100%.

Autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie