ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 sierpnia 2020

logo FE. RP. UE

 Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych  świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail pcpr@powiat.mragowo.pl

 

Zamawiający planuje zakupić następujące ilości środków ochrony indywidualnej:

1)        maseczki jednorazowe – 4 370 sztuk

(przeznaczone dla osób, które nie wykonują zawodów medycznych oraz nie potwierdzono u nich aktywnego zakażenia COVID – 19)

2)        rękawiczki jednorazowe – 12 850 sztuk

(wykonane z nitrylu, bez środka pudrującego, kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń, w rozmiarach S, M i L, opakowania po 100 lub 200 sztuk)

3)    płyn dezynfekcyjny do rąk – 350 litrów 

(dostawa w pojemnikach 5 litrowych, termin ważności płynu minimum do 30.06.2021r.)

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w formie elektronicznej na adres e-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl .

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikiem w "Plikach do pobrania" poniżej.

Autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Pliki do pobrania