ZAPYTANIE OFERTOWE na remont klatki schodowej w budynku użyteczności publicznej przy ul. Warszawskiej nr 53 w Mrągowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lipca 2020

Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert na remont klatki schodowej w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie, który jest wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

Budynek składa się z 4 kondygnacji nadziemnych (tj. parter, I piętro, III piętro, poddasze). Do remontu przeznacza się klatkę schodową, do której prowadzi wejście od strony szczytowej budynku o łącznej powierzchni 43,2 m², zlokalizowaną na 4 kondygnacjach budynku, w którym nie ma windy. Ruch pieszy i materiałów budowlanych będzie odbywał się wewnętrzną klatką schodową. Przed budynkiem od strony podwórza znajduje się parking samochodowy, z którego Wykonawca będzie mógł bezpłatnie korzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1) i przedmiar robót (załącznik nr 3).

Miejsce wykonania roboty budowlanej: 11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 53 (wejście od strony szczytowej budynku).

Autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Pliki do pobrania