Informacja dotycząca sposobu umawiania wizyty w Punktach NPP i NPO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 sierpnia 2019

Informacja o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dotycząca sposobu umawiania terminu wizyt w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Mrągowskiego.

Starostwo Powiatowe w Mrągowie informuje, że od dnia 1 września 2019 r. świadczenie usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Mrągowskiego będzie się odbywało tylko i wyłącznie po wcześniejszej telefonicznej rejestracji wizyty pod numerem telefonu (89) 741-01-50.

Każda osoba pragnąca skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostanie zarejestrowana pod powyższym numerem telefonu i otrzyma informację w jakim dniu i o której godzinie winna się stawić w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w celu uzyskania porady.

W wyjątkowych sytuacjach osobom niepełnosprawnym, osobom starszym lub osobom mającym obiektywne bariery w zapisaniu się ( osoby bezdomne nie dysponujące telefonem), które stawią się w Punktach NPP i NPO bez uprzedniej rejestracji telefonicznej pod wskazanym wyżej numerem telefonu może zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub obywatelska, pod warunkiem, że osoba udzielająca tej pomocy jest w stanie wygospodarować czas podczas bieżącego dyżuru. Ale i wówczas istnieje konieczność zarejestrowania wizyty, która w takim przypadku może odbyć się przy pomocy osoby udzielającej porad. Osoba ta pomoże telefonicznie zarejestrować taką wizytę w Starostwie Powiatowym w Mrągowie pod podanym numerem telefonu.