WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 maja 2019

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019.

Oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 23/174/2019 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 30. 04. 2019r., w skład której wchodzili przedstawiciele wskazani przez Zarząd Powiatu w Mrągowie. Do prac w Komisji Konkursowej nie zgłosili się reprezentanci organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Na realizację zadań:

 1. „Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej” wpłynęły dwie oferty:
Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha w Mrągowie i Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

2. „Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia” wpłynęły trzy oferty – Klub Sportowy „AS” Mrągowo, Mrągowski Klub   Aikido i Samoobrony i Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy.

3. „ Zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji” wpłynęła jedna oferta – Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży 
„ SUKCES”.

4. „ Zwiększenie świadomości prawnej” -       nie wpłynęła żadna oferta.

5. „ Zadanie z zakresu ochrony środowiska i przyrody” nie wpłynęła żadna oferta.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostały przyznane dotacje w wysokości:

 

  1. Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha – 8 000,00 zł.
  2. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „SUKCES”     -3 500,00 zł.
  3. Klub Sportowy „AS” Mrągowo – 2500,00 zł.
  4. Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony – 2000,00 zł.
  5. Uczniowski Klub Sportowy Mini Soccer Academy – 2500,00 zł. 

 

Warunkiem przekazania dotacji będzie uprzednie podpisanie umów na realizację zadania między zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana.

 

Pliki do pobrania