PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 grudnia 2018

             na sprzedaż mienia ruchomego

  1. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 12.2018 r. do godz. 11:00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie ul. Mrongowiusza 65
  2. Minimalna cena SPRZEDAŻY podana jest w punkcie 1.
  3. Warunkiem dopuszczenia do sprzedaży jest :
  4. Złożenie pisemnej oferty na zakup sprzętu w terminie podanym w punkcie 2.
  5. Ofertę prosimy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem sprzedaż mienia ruchomego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie ul. Mrongowiusza 65

Przeznaczony do sprzedaży sprzęt można  oglądać w godz. od 8.00 do 10.30 dniach  13.12.18r.-20.12.18r. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie ul Nowogródzka 1, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym celem oddelegowania pracownika do wskazania sprzętu (tel. 089 741 31 - 95)

Autor: Paweł Szczygłowski