OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2018

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) Zarząd Powiatu w Mrągowie ogłasza, że po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2019 r., wybrano ofertę organizacji:

„Fundacja Młodzi Ludziom”

Borysław 49

96 – 130 Głuchów

 

 

 

Wysokość przyznanych środków publicznych: 64 020,00 zł

 

Autor: Zarząd Powiatu