INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lipca 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż zakończyło wypłatę dofinansowań do kosztów nauki osób niepełnosprawnych w semestrze letnim w roku akademickim/szkolnym  2017/2018,  w ramach realizacji pilotażowego programu   „Aktywny Samorząd”

Od dnia 01 lipca do 30 sierpnia 2018r.  przyjmowane są wnioski w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

W bieżącym roku osoby niepełnosprawne mogą  ubiegać się o dofinansowanie:

- do  zakupu  i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

- do kosztów   uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

- do kosztów  zakupu  sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

- do kosztów szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- do kosztów  utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym,

- do kosztów zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

- do kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,   w której  zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

- do kosztów, poniesionych przez aktywną zawodowo osobę niepełnosprawną,  pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani, klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, itp.)

Szczegółowe informacje w PCPR, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo lub telefonicznie   (89) 743 33 63, 743 33 64.

Autor: Magdalena Ciołkowska- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie