Informacja o uproszczonym planie urządzania lasu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 kwietnia 2018

Zaświadczenie o uproszczonym planie urządzania lasu

Zaświadczenie stwierdzające czy grunt objęty jest uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją Starosty Mrągowskiego na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach  wydaje się na wniosek (wzór wniosku poniżej).

Do wniosku należy załączyć potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (słownie: siedemnaście złotych).

Opłatę skarbową należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Mrągowie (ul. Królewiecka 60A, pok. Nr 56 II p.)

w godzinach: poniedziałek 8:00 – 16:00, pozostałe dni 9:00 – 14:00

lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mrągowie, PKO BP O/Mrągowo 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617,

międzynarodowy nr rachunku: BPKO PL PW 39 1020 3639 0000 8202 0005 0617

 

Jeśli w chwili wnioskowania o wydania zaświadczenia właścicielem gruntu jest firma do wniosku należy dołączyć oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy (wzór oświadczenia poniżej).

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie lub wydziale środowiska, rolnictwa i leśnictwa Starostwa Powiatowego w Mrągowie, przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Mrągowie ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

 

Autor: Anna Świder

Pliki do pobrania