Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na Wsparcie Realizacji Zadań Publicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 marca 2018

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Mrągowie informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018.

Oceny ofert dokonała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 153/1464/2018 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 16 lutego 2018r, w skład której wchodzili przedstawiciele Zarząd Powiatu w Mrągowie. Do prac w Komisji Konkursowej nie zgłosili się reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Na realizację zadań:

  1. „Organizowanie czasu wolnego, terapii i rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, osób po aktywności zawodowej” wpłynęła jedna oferta, złożona przez Parafię Rzymskokatolicką św. Wojciecha w Mrągowie.
  2. „Zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji” wpłynęły dwie oferty, złożone przez: Mrągowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „SUKCES”.
  3. „Organizowanie imprez sportowych, propagowanie zdrowego trybu życia” wpłynęły dwie oferty, złożone przez: Klub Sportowy „AS” Mrągowo, Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony.

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego zostały przyznane dotacje w wysokości:

  1. Parafia Rzymskokatolicka św. Wojciecha – 9 000,00zł.
  2. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „SUKCES” -5 020,00 zł.
  3. Klub Sportowy „AS” Mrągowo – 4 640,00 zł.
  4. Mrągowski Klub Aikido i Samoobrony – 3 700,00 zł.

            Warunkiem przekazania dotacji będzie uprzednie podpisanie umów na realizację zadania między zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana.

Autor: Zarząd Powiatu w Mrągowie