Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

OGŁOSZENIE O II PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782), §3.1. i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

 ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO

OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIŻEJ WYMIENIONEJ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ POWIATU MRĄGOWSKIEGO:


nieruchomość gruntowa położona w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 42 oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 269/2, 269/3, 269/4 i 269/5 obręb nr 5, o łącznej powierzchni 1,3322 ha, zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 688 m² i budynkiem sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 84 m², dla działki nr 269/3 prowadzona jest księga wieczysta KW OL1M/00020354/3, a dla działek nr 269/2, 269/4 i 269/5 księga wieczysta KW OL1M/00008739/6.

Cena wywoławcza wynosi 1.700.000,00 zł, w tym za działkę nr 269/3 867.000,00 zł i za działki nr 269/2, 269/4 i 269/5 677.235,77 zł + 23% VAT tj. 201.577,24 zł, łącznie 155.764,23 zł.

26 sierpnia 2015

Zarząd Powiatu


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O II PUBLICZNYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Porozumienie o partnerstwie Rady Miasta Remscheid i Rady Powiatu Mrągowskiego

Przejdź do - Porozumienie o partnerstwie Rady Miasta Remscheid i Rady Powiatu Mrągowskiego

W dniach 15-17 sierpnia br. Pan Antoni Karaś Starosta Mrągowski wspólnie z Panem Janem Łuńskim Przewodniczącym Rady Powiatu na zaproszenie Nadburmistrza Pana Burkharda Mast-Weisz gościli w niemieckim mieście Remscheid.

24 sierpnia 2015


Czytaj więcej o: Porozumienie o partnerstwie Rady Miasta Remscheid i Rady Powiatu Mrągowskiego

Zaproszenie na spotkania dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Przejdź do - Zaproszenie na spotkania dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie obowiązywała do roku 2020. Jest to dokument regulujący sprawy związane z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Dokument ten będzie dotyczył m.in. takich spraw jak rodzaje projektów do dofinansowania oraz kryteria wyboru projektów do dofinansowania.

20 sierpnia 2015

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”


Czytaj więcej o: Zaproszenie na spotkania dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Zdawalność w WORD Olsztyn, Ostrołęka i Łomża

Przejdź do - Zdawalność w WORD Olsztyn, Ostrołęka i Łomża

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Mrągowie realizując zadanie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt. 6 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U. 155 z późn. zm.) udostępnia wyniki analizy statystycznej średniej zdawalności w WORD Olsztyn, WORD Ostrołęka i WORD Łomża, osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców działających na terenie Powiatu Mrągowskiego.

20 sierpnia 2015

Krzysztof Dąbkowski


Czytaj więcej o: Zdawalność w WORD Olsztyn, Ostrołęka i Łomża

Projekt na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Tytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Kwota środków przeznaczonych na realizację projektu PUP Mrągowo

w roku 2015 wynosi 1 202 000,00 PLN

Realizacja projektu 1 styczeń 2015r.- 31 grudnia 2015r.

19 sierpnia 2015

Izabela Kamińska-Poterucha


Czytaj więcej o: Projekt na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Młodzież z powiatu na zagranicznych praktykach

Starostwo Powiatowe w Mrągowie z początkiem roku otrzymało dofinansowanie staży zagranicznych dla uczniów mrągowskich szkół zawodowych w ramach programu Erasmus Plus. Dzięki temu na praktyki do Wielkiej Brytanii, Włoch i Hiszpanii mogła wyjechać młodzież z Zespołu Szkół nr 2 i Zespołu Szkół Zawodowych.

18 sierpnia 2015


Czytaj więcej o: Młodzież z powiatu na zagranicznych praktykach