Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie podsumował dwie kluczowe inwestycje.

Przejdź do - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie podsumował dwie kluczowe inwestycje.

16 kwietnia Zakład Kanalizacji i Wodociągów wraz z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie, na konferencji w Hotelu Mercure Resort & Spa w Mrągowie, podsumował realizację projektów z zakresu gospodarki ściekowej oraz budowy i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla miasta Mrągowa” i „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi”.

17 kwietnia 2015

Anna Świder


Czytaj więcej o: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie podsumował dwie kluczowe inwestycje.

Wizyta Sylwii Jaskulskiej, Członka Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Przejdź do - Wizyta Sylwii Jaskulskiej, Członka Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

W czwartek, 16 kwietnia, Pani Sylwia Jaskulska odwiedziła Zespół Oświatowo – Sportowy BAZA w Mrągowie.

17 kwietnia 2015

Anna Świder


Czytaj więcej o: Wizyta Sylwii Jaskulskiej, Członka Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Mrągowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców przez prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz zorganizowanie i prowadzenie zespołu administracyjnego do obsługi tych placówek.

17 kwietnia 2015

Zarząd Powiatu


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), §3.1. i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r. ze zm.).

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO

OGŁASZA IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIŻEJ WYMIENIONEJ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego:

nieruchomość gruntowa porośnięta borem sosnowym położona w obrębie Borowski Las Gmina Sorkwity, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 19/6, o powierzchni 0,1200 ha. Dla działki nr 19/6 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00012275/6. Cena wywoławcza wynosi 11.000,00 zł.

17 kwietnia 2015

Zarząd Powiatu


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), §3.1. i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r. ze zm.).

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO

OGŁASZA IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIŻEJ WYMIENIONEJ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego:

nieruchomość położona w obrębie Tałty Gmina Mikołajki, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 50/5, o powierzchni 0,2001 ha. Dla działki nr 50/5 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00027957/9. Cena wywoławcza wynosi 15.000,00 zł.

17 kwietnia 2015

Zarząd Powiatu


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

"Salon Samorządowy"

Przejdź do - "Salon Samorządowy"

"Salon samorządowy" pod takim hasłem, 13 kwietnia 2015 roku w Nowym Mieście Lubawskim, odbyło się spotkanie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Seredyn ze starostami, burmistrzami i wójtami z Warmii i Mazur. Moderatorem spotkania i jego inicjatorem była posłanka na sejm RP Urszula Pasławska.

 

16 kwietnia 2015

Anna Świder


Czytaj więcej o: "Salon Samorządowy"