Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Obchody 25 – lecia istnienia Społecznego Gimnazjum i Liceum im. Marion Dönhoff w Mikołajkach

Przejdź do - Obchody 25 – lecia istnienia Społecznego Gimnazjum i Liceum im. Marion Dönhoff w Mikołajkach

18 kwietnia 2015r. Społeczne Gimnazjum i Liceum im. Marion Dönhoff w Mikołajkach obchodziły jubileusz 25 – lecia istnienia i 20 – lecie nadania Liceum i imienia obecnej patronki.

21 kwietnia 2015

Anna Świder


Czytaj więcej o: Obchody 25 – lecia istnienia Społecznego Gimnazjum i Liceum im. Marion Dönhoff w Mikołajkach

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), §3.1. i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO

OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIŻEJ WYMIENIONEJ NIERUCHOMOŚCI

STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ POWIATU MRĄGOWSKIEGO:

nieruchomość gruntowa położona w Mrągowie przy ul.Królewieckiej 42 oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 269/2, 269/3, 269/4 i 269/5 obręb nr 5, o łącznej powierzchni 1,3322 ha, zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 688m² i budynkiem sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 84m², dla działki nr 269/3 prowadzona jest księga wieczysta KW OL1M/00020354/3, a dla działek nr 269/2, 269/4 i 269/5 księga wieczysta KW OL1M/00008739/6.

20 kwietnia 2015

Zarząd Powiatu


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie podsumował dwie kluczowe inwestycje.

Przejdź do - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie podsumował dwie kluczowe inwestycje.

16 kwietnia Zakład Kanalizacji i Wodociągów wraz z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie, na konferencji w Hotelu Mercure Resort & Spa w Mrągowie, podsumował realizację projektów z zakresu gospodarki ściekowej oraz budowy i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacyjnego dla miasta Mrągowa” i „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w Polskiej Wsi”.

17 kwietnia 2015

Anna Świder


Czytaj więcej o: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie podsumował dwie kluczowe inwestycje.

Wizyta Sylwii Jaskulskiej, Członka Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Przejdź do - Wizyta Sylwii Jaskulskiej, Członka Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

W czwartek, 16 kwietnia, Pani Sylwia Jaskulska odwiedziła Zespół Oświatowo – Sportowy BAZA w Mrągowie.

17 kwietnia 2015

Anna Świder


Czytaj więcej o: Wizyta Sylwii Jaskulskiej, Członka Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu Mrągowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców przez prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz zorganizowanie i prowadzenie zespołu administracyjnego do obsługi tych placówek.

17 kwietnia 2015

Zarząd Powiatu


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), §3.1. i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r. ze zm.).

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO

OGŁASZA IV PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIŻEJ WYMIENIONEJ NIERUCHOMOŚCI
stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego:

nieruchomość gruntowa porośnięta borem sosnowym położona w obrębie Borowski Las Gmina Sorkwity, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 19/6, o powierzchni 0,1200 ha. Dla działki nr 19/6 prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00012275/6. Cena wywoławcza wynosi 11.000,00 zł.

17 kwietnia 2015

Zarząd Powiatu


Czytaj więcej o: Ogłoszenie